Chocolate cake in Oshkosh

Oshkosh restaurants

Map

More near Oshkosh to explore

Green Bay

Avg 4.3 (47 restaurants)

Green Bay

Avg 4.3 (47 restaurants)

Appleton

Avg 4.5 (35 restaurants)

De Pere

Avg 4.7 (14 restaurants)

West Bend

Avg 4.6 (12 restaurants)

Sheboygan

Avg 4.5 (8 restaurants)

Fond Du Lac

Avg 3.8 (7 restaurants)

Kaukauna

Avg 3.3 (4 restaurants)

Neenah

Avg 4.1 (3 restaurants)
Map

More popular cities to explore

Appleton

Avg 4.5 (35 restaurants)

Sheboygan

Avg 4.5 (8 restaurants)

Green Bay

Avg 4.3 (47 restaurants)

Stevens Point

Avg 4.5 (5 restaurants)

Baraboo

Avg 4.8 (3 restaurants)

Milwaukee

Avg 4.5 (216 restaurants)

Phoenix

Avg 4.4 (263 restaurants)

Riverside

Avg 4.2 (65 restaurants)

Dallas

Avg 4.5 (463 restaurants)

Columbus

Avg 4.4 (329 restaurants)

Detroit

Avg 4.4 (114 restaurants)

Tampa

Avg 4.3 (273 restaurants)