Chicken marsala in Peabody

Peabody restaurants

Peabody restaurants that serve chicken marsala

Item pic

 

Sylvan Street Grille Peabody

12 Sylvan Street, Peabody

No reviews yet
DeliveryDigital Dine-In

More about Sylvan Street Grille Peabody
Map

More near Peabody to explore

Salem

Avg 4.4 (60 restaurants)

Lynn

Avg 4.6 (20 restaurants)

Danvers

Avg 4.6 (18 restaurants)

Wakefield

Avg 4.5 (17 restaurants)

Saugus

Avg 4.6 (14 restaurants)

Lynnfield

No reviews yet

North Reading

No reviews yet

Middleton

No reviews yet

Swampscott

Avg 3.9 (5 restaurants)
Map

More popular cities to explore

Boston

Avg 4.3 (743 restaurants)

Manchester

Avg 4.4 (71 restaurants)

Worcester

Avg 4.5 (77 restaurants)

Providence

Avg 4.5 (145 restaurants)

Concord

Avg 4.5 (18 restaurants)

Keene

Avg 3.9 (12 restaurants)

Baltimore

Avg 4.4 (520 restaurants)

Hartford

Avg 4.4 (64 restaurants)

Cleveland

Avg 4.3 (399 restaurants)

Birmingham

Avg 4.5 (260 restaurants)

Los Angeles

Avg 4.4 (1301 restaurants)

Grand Rapids

Avg 4.5 (182 restaurants)