Santa Rosa Thai restaurants you'll love

Santa Rosa restaurants


Explore restaurants that serve these tasty dishes in Santa Rosa

Map

More near Santa Rosa to explore

Petaluma

Avg 4.4 (17 restaurants)

Petaluma

Avg 4.4 (17 restaurants)

Sonoma

Avg 4.3 (17 restaurants)

Saint Helena

Avg 4.9 (13 restaurants)

Yountville

Avg 4.2 (13 restaurants)

Healdsburg

Avg 4.5 (11 restaurants)

Calistoga

Avg 4.3 (7 restaurants)

Rohnert Park

Avg 5 (5 restaurants)

Sebastopol

Avg 3.7 (5 restaurants)
Map

More popular cities to explore

Napa

Avg 4.5 (44 restaurants)

Vallejo

Avg 4.5 (8 restaurants)

San Francisco

Avg 4.3 (555 restaurants)

Ukiah

Avg 4.5 (9 restaurants)

Sacramento

Avg 4.3 (241 restaurants)

Yuba City

Avg 4.7 (11 restaurants)

Phoenix

Avg 4.4 (288 restaurants)

New York

Avg 4.3 (1730 restaurants)

Chicago

Avg 4.4 (1439 restaurants)

Miami

Avg 4.3 (924 restaurants)

Kansas City

Avg 4.5 (202 restaurants)

Oklahoma City

Avg 4.4 (140 restaurants)