Santa Ana vegan restaurants you'll love

Santa Ana restaurants


Explore restaurants that serve these tasty dishes in Santa Ana

Map

More near Santa Ana to explore

Irvine

Avg 4.4 (130 restaurants)

Costa Mesa

Avg 4.5 (112 restaurants)

Anaheim

Avg 4.4 (103 restaurants)

Orange

Avg 4.4 (71 restaurants)

Tustin

Avg 4.3 (46 restaurants)

Garden Grove

Avg 4.2 (44 restaurants)

Fountain Valley

Avg 4.5 (35 restaurants)

Westminster

Avg 4.2 (25 restaurants)

Stanton

Avg 4.3 (14 restaurants)
Map

More popular cities to explore

Riverside

Avg 4.1 (92 restaurants)

Los Angeles

Avg 4.4 (1239 restaurants)

San Diego

Avg 4.3 (1018 restaurants)

Oxnard

Avg 4.4 (34 restaurants)

Bakersfield

Avg 4.4 (110 restaurants)

Santa Maria

Avg 4.5 (14 restaurants)

Nashville

Avg 4.5 (549 restaurants)

Charlotte

Avg 4.5 (561 restaurants)

San Jose

Avg 4.3 (264 restaurants)

Indianapolis

Avg 4.4 (304 restaurants)

Portland

Avg 4.5 (499 restaurants)

Columbus

Avg 4.5 (508 restaurants)